اخبار برگزیده

داری به صفحات تاریخ میپیوندی عسیسم

 دخترا به همراه پدرجانشان اومدن دنبالم که بریم خونه حسنا  از ماشین میپره بیرون و میاد تو دانشکده دنبال مامی. دانشجوها تازه از آزمایشگاه رفتند و دارم وسایلم رو جمع میکنم که میاد تو  تاقم و با تعجب میپرسه این چیه ؟

من: کامپیوتره دیگه عزیزم تا حالا ندیدی؟

حسنا: نه

من: همون لب تاپه

حسنا: لب تاپ نیسسسسسسسسسسست که. این چیه؟!!!!!

من: جون همون کارای لب تاپ رو میکنه

قانع که نشد

ولی من قانع شدم که دیگه داری به صفحات تاریخ متصل میشی کامی جون


داری به صفحات تاریخ میپیوندی عسیسم

داری به صفحات تاریخ میپیوندی عسیسم

داری به صفحات تاریخ میپیوندی عسیسم

 


منبع این نوشته : منبع
آخرین جستجو شده ها